comicsbb.com

Náš web v současné době prochází rekonstrukcí.
Omluvte prosím případné problémy

Dny otevřených dveří

Pátek - 2. prosince – 7.15 – 15.00 hod.
Sobota - 3. prosince – 7.15 – 13.00 hod.

Středa - 25. ledna – 7.15 – 16.00 hod


Adventní trhy

25.11. 2016 - 9.00 – 16.00 hod


Nový učební obor - Řezník


Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji,
CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Celkové náklady projektu: 9 307 164 Kč.

Pro více informací klikněte zde.

Název projektu: Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 – vybavení školy
CZ.1.13/4.2.00/36.01297
Celkové způsobilé výdaje: 19 654 610,80 Kč.

Pro více informací klikněte zde.


ODBORNÁ EXKURZE V ZAHRADNICTVÍ HORTIS A STARKL A V KUTNÉ HOŘE VE VINICÍCH A TERASOVÝCH ZAHRADÁCH

04.07.2016

4Žákyně druhého ročníku oboru „Aranžér květin“ se zúčastnily odborné exkurze v Čáslavi a v Kutné Hoře. V rámci exkurze jsme prošli skleníky v zahradnictví Hortis , kde jsme se mohli seznámit s dalšími druhy letniček, trvalek a bylin. Zároveň jsme zde měli možnost prohlédnout  si kapkovou závlahu při pěstování venkovních rostlin. V zahradnictví je rovněž vybudovaný velký biotop s ostrůvky, stylizovaný do Japonských zahrad. Je zde možné projít si Rosarium, kde probíhá výsadba spousty druhů růží, jak popínavých od stromkových, až ke klasickým.

V zahradnictví Starkl jsme měli možnost si hned při vstupu do haly prohlédnout množství doplňků určených nejen k aranžování, ale zároveň každý kout byl stylizován do jedné či dvou barev a jiných stylů. Ve venkovních prostorách jsme měli možnost opět shlédnout kapkovou závlahu a mnoho okrasných dřevin a trvalek.

Další částí naší odborné exkurze byla Kutná Hora a návštěva nově osázených vinic, které vedou podél cesty mířící k chrámu Svaté Barbory. Poblíž chrámu jsou zmodernizované zahrady určené k relaxaci a odpočinku. Dále jsme se vydali k terasovitým zahradám, které byly postupně odděleny schody a osázeny levandulemi, růžemi a velkým množstvím dalších rozmanitých trvalek.

Fotogalerie

Zapsala:  Pavlína Zárubová

Sportovní čtvrtek 26. 5. 2016 „překážková dráha“

04.07.2016

5Jelikož nám počasí přálo, mohl se sportovní čtvrtek uskutečnit venku na hřišti v areálu učiliště. Jednalo se o soutěž v překonávání překážkové dráhy složené z několika disciplín, jako  jsou  dribling se slalomem, skok přes švihadlo, běh (i pozadu), hod na koš a přenášení míčku na pálce.

Cílem bylo splnit všechny zadané úkoly v co nejkratším čase.

Účast byla mimořádně početná, soutěžících bylo 13 (10 chlapců a 3 dívky) a zbývající internátní mládež tvořila vděčné publikum.

Jako první si dráhu úspěšně vyzkoušela naše vedoucí vychovatelka paní Tomanová. Bohužel stopky nebyly spuštěny a tak nemohla být zařazena do vyhodnocení.

Odměněni byli 3 nejlepší chlapci (Horáček, Paprčka a Horváth) a 3 dívky (Ilichová, Balogová a Pavlíčková) s nejrychlejším časem, a to ve dvou kategoriích (1.kat. – chlapci z druhého patra a 2.kat. – dívky a chlapci z podloubí).

Všichni soutěžící projevili enormní elán a snahu, aby uspěli co nejlépe. Sportovní čtvrtek se velmi vydařil a proběhl v bojovné, ale přátelské atmosféře.

Fotogalerie

Zapsala: vychovatelka Jitka Růtová

Výlety skupiny paní vychovatelky Zuntové

04.07.2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJe téměř konec školního roku a naše skupina při malém posezení zhodnotila, co jsme během školního roku zažili, o co nás obohatil a co přinesl hezkého a nového. Zavzpomínali jsme si, které akce a výlety jsme podnikli, a o ty se s vámi chceme ve fotografiích podělit.  Zavedeme vás do plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě ( 26.1. 2016), na akci Dne Země – úklid kolem řeky Novohradky (29.3. 2016), na zámek Žleby a přilehlou oboru (2.9. 2015), na sportovní vyžití při bowlingu v Chrudimi (21.3. 2016) a turistickou procházku krásnou přírodou Toulovcových maštalí ( 23.5.2016).

Tak se s námi podívejte, možná se nechte inspirovat k výletům a aktivitám, a těm z vás, kteří už s odstupem času a dávkou euforie už jen vzpomínáte na školní léta – ty časy minulé, a občas si je připomenete na našich stránkách, přejeme, ať blížící se dovolené jsou vám zásobou pěkných zážitků a pohody.

Fotogalerie

Zapsala: vychovatelka N. Zuntová

Mezinárodní soutěž 11. 6. 2016

04.07.2016

9V rámci výměnného pobytu s partnerskými školami z Polska a Slovenska, jsme pro naše hosty připravili soutěžní odpoledne s posezením u ohně a opékáním špekáčků. V soutěži šlo o disciplíny na zručnost, hbitost, postřeh a kooperaci v rámci družstev.  Počasí nám přálo a  proto jsme si odpoledne užili  a i odměny rozdali. No a jak se nám dařilo, můžete vidět v následující tabulce.

Mezinárodní soutěž tabulka

Fotogalerie

Beseda „Ekologie a životní prostředí“

04.07.2016

4Dne 10. května 2016 se uskutečnila v  zrcadlovém sále beseda na téma „Ekologie a životní prostředí“. Hostem besedy byl Ing. Milan Morch, revírník lesní správy a předseda ZO ČSOP Nasavrky.

Besedy se zúčastnila většina internátních žáků. Pan Ing. Morch nás seznámil s národními parky a ostatními chráněnými oblastmi v ČR. Hovořil o zde rostoucích vzácných květinách a žijících zvířatech. Uvedl konkrétní příklady pomoci na ochranu přírody, a to jak ze strany státu, tak dobrovolnické. Shlédli jsme rovněž množství fotografií z různých akcí a krajů naší republiky.

Pan Ing. Morch nám věnoval mapy naučných stezek a časopisy „Naše příroda“. Beseda, protože velmi zaujala, byla zakončena potleskem zúčastněných diváků.

Fotogalerie

Zapsala vychovatelka Jitka Růtová