Dodatek č. 1 – ke školnímu řádu

Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dne 1.12.2009 Dodatek se týká bodu č. III – Docházka žáků do školy – absence Text se mění a rozšiřuje : Nemůže-li se žák… read more →