Tisková konference 21.9.2009

V pondělí 21. září 2009 proběhla na naší škole tisková konference k dokončení projektu nazvaného Obnova kulturních hodnot v areálu zámku Chroustovice. Hosté, mezi nimiž nechyběli velvyslanec Norska Jens Eikaas a hejtman Pardubického kraje Radko Martínek,si  prohlédli, jak se za přispění evropských peněz podařilo dokončit opravu střechy zámku a obnovit tři kamenné mostky přes mlýnský náhon v prostoru čestného dvora včetně souvisejících komunikací. . Rekonstrukce byla podpořena grantem z Finančních mechanizmů EHP/Norska ve výši 677,969 tisíc EUR a Pardubický kraj do ní vložil 5,5 milionu korun.

(částečně převzato z  webových stránek Pardubického kraje)