Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

V rámci Národního plánu obnovy se naše škola zapojila do čerpání prostředků na doučování žáků. Aktivita má zacelit mezery vzniklé ve vzdělávání v důsledku pandemie COVID-19, kdy byla škola řadu měsíců na distanční výuce.

Podzimní vlna doučování (říjen-prosinec) se týkala pouze žáků třetích ročníků, období ledna-června 2022 je záležitostí všech ročníků a 880 přidělených hodin skýtá velké možnosti k naplnění záměru. Pravidla navíc umožňují doučovat i odborný výcvik, což intenzivně využíváme. Další podrobnosti o projektu naleznete v přiloženém odkazu.  jak na to ve škole | doučování (edu.cz)

Doučování probíhá v dalších vlnách a to v období září-prosinec 2022 a dále leden-srpen 2023.

priloha_997419472_4_Priloha4_MSMT-Plakat-A4-k-publicite-NPO

Plakát ke stažení ZDE.