Projekt „Řemesla pro firmy“

Projekt „Řemesla pro firmy, reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005737“

Naše škola podala výše uvedený projekt, který je spolufinancován Evropskou unií, do Operačního programu „Výzkum, vývoj, vzdělávání“.  MŠMT jako poskytovatel dotace projekt schválil, poskytl škole dotaci ve výši 712 710,- Kč a od 4. 9. 2017 postupně vznikají a rozvíjejí se jednotlivé aktivity vybrané z nabízených šablon. Projekt bude ukončen po dvouleté realizaci 3. 9.2019.

První vybranou je šablona“ III/1.4 Sociální pedagog“. Vybraný pracovník (Mgr. Jana Odvárková) pomáhá žákům ohroženým školním neúspěchem a je prostředníkem při komunikaci školy s rodinou a úřady, účastní se přípravy žáka do školy a poskytuje informace pedagogům.

Druhou je šablona“ III/1.5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele“. Vybraný pracovník (Mgr. Miloslava Šilarová) působí jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli, jak v oblasti zajišťování odborného výcviku stávajících žáků, tak v rámci uplatnění absolventů. Dále pořádá setkání se zaměstnavateli a pedagogy, workshopy se žáky zapojenými do odborného výcviku ve firmách s představováním příkladů dobré praxe ostatním spolužákům.

Jako třetí je využita šablona „III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ v rozsahu 24 hodin“. Do vzdělávání je zapojeno 30 pedagogů a vybranou oblastí je osobnostně sociální rozvoj. Semináře proběhnou jako dvě výjezdní dvoudenní akce o poletních prázdninách tohoto školního roku a na jaře příštího školního roku.

Poslední šablona III/4.1 –  doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, utuží také spolupráci a kontakt mezi školní výukou a mimoškolní činností na internátu. Šest vybraných učitelů (Mgr. Puš Zdeněk, Mgr. Kysela Zdeněk, Ing. Vojtíšková Petra, PhD., Mgr. Jánová Jana, Ing. Gorošová Zuzana a Leoš Prachař) dochází  1x týdně doučovat žáky ohrožené školním neúspěchem. Každý má studijní skupinu pěti žáků, která se může dle potřeby obměňovat. Tato aktivita již probíhá, což dokládají přiložené fotografie.

Šablony jsou vybrány tak, aby pomohly maximálně podpořit žáky při jejich studiu a byly opěrným bodem při jejich přípravě na budoucí zaměstnání.

 

 

plakát