Projekt Šablony III- Chroustovice, reg. č. „CZ02.02.XX/00/22_003/0003102“

Naše škola podala výše uvedený projekt, který je spolufinancován Evropskou unií, do Operačního programu Jana Ámose Komenského.
MŠMT jako poskytovatel dotace projekt schválil, poskytl škole dotaci ve výši 1 824 845,- Kč a od 1. 2. 2023 se postupně rozbíhají jednotlivé aktivity vybrané z nabízených šablon. Projekt skončí po tříleté realizaci 31. 01. 2026.

První vybranou je šablona 1. III/4 Sociální pedagog. Vybraný pracovník (Mgr. Jana Odvárková) pomáhá žákům ohroženým školním neúspěchem a je prostředníkem při komunikaci školy s rodinou a úřady, účastní se přípravy žáka do školy a poskytuje informace pedagogům.

Druhou šablonou je šablona 1. III/7 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele. Vybraný pracovník (Mgr. Miloslava Šilarová) působí jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli, jak v oblasti zajišťování odborného výcviku stávajících žáků, tak v rámci uplatnění absolventů. Dále pořádá setkání se zaměstnavateli a pedagogy, workshopy se žáky zapojených do odborného výcviku ve firmách s představováním příkladů dobré praxe ostatním spolužákům,……

Třetí personální šablonou je 1.III/5 Kariérový poradce – vybraný pracovník (Mgr. Josef Dvořák) poskytuje podporu žákům při hledání budoucího zaměření a profesní orientace. Organizuje individuální, ale i skupinové poradenské schůzky se žáky, doporučuje vhodné informační zdroje a kontakty, připravuje žáky pro vstup na trh práce.

Šablona 1. III/8 Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělání SŠ umožní zapojit se do projektu nejen pedagogům a vychovatelům, ale tentokrát také provozním pracovníkům. Skvělou novinkou je, že vzdělávání nemusí být akreditované a lze ho tak s velkým efektem snadno ušít na míru jednotlivým zaměstnancům dle jejich profesního zaměření a skutečných potřeb školy.

Poslední dvě šablony  1.III/10 a 1.VIII/2 Inovativní vzdělávání žáků SŠ a žáků v DM jsme pojali v rámci prevence jako zážitkové kurzy v přírodě, kde se žáci naučí zabalit si na „vandr“, žít v přírodě s minimálním vybavením, uvařit si na ohni, spolupracovat ve skupině, základy vodáctví, orientace v terénu,…..K tomuto účelu bude zakoupen pro každého žáka tábornický set (batoh ,spacák, karimatka, stan, kotlík) a pro skupinu také vodácké vybavení(kánoe, rafty, vesty, pádla,…). Kurzy budou plně hrazeny z projektu, včetně účasti specializovaných lektorů.

 Šablony jsou vybrány tak, aby pomohly maximálně podpořit žáky při jejich studiu a byly opěrným bodem při jejich přípravě na budoucí zaměstnání a život ve společnosti.