Celodomovská soutěž 27. února 2023

Na konci února připravili vychovatelé pro své svěřence celodomovskou soutěž. Sedm disciplín bylo zaměřeno převážně na jemnou a hrubou motoriku a dvojice soutěžily na čas. Soutěž splnila svůj účel, žáci se zabavili a zároveň nenásilnou formou procvičili svoji motoriku.
Přehled výsledků je uveden v tabulkách.