Pečovatelé efektivně podporují své zdraví a svoji odbornost

Prakticky po tři měsíce (říjen, listopad a prosinec) měli žáci učebního oboru Pečovatelské služby – 1. a 2.ročník možnost aktivně se účastnit ojedinělého a velmi zajímavého projektu na podporu jejich zdraví (Projekt „Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením“). Tento projekt nám blíže představily lektorky Státního zdravotnického ústavu, které do naší školy přijížděly pravidelně každé úterý.
Žáci měli možnost získat spoustu cenných informací týkajících se jejich zdraví, zdravého životního stylu, stravování a bezpečné přípravy pokrmů, ale také informace z oblasti prevence onemocnění z užívání alkoholu, tabáku a drog, poradenství v léčbě závislostí a mnohé další. Témata jednotlivých setkání žákům vhodným způsobem rozvíjela jejich dosavadní znalosti získané v odborném předmětu Zdravověda, který mají žáci v obou ročnících. Tyto informace byly také vhodně doplněny spoustou činností a her, do kterých se žáci aktivně zapojovali, měli možnost vyzkoušet řadu různých pomůcek, které u žáků budily opravdový zájem. Žáci mohou nově nabyté informace a poznatky nadále uplatnit v rámci studia svého oboru i jako součást přípravy k závěrečným zkouškám.

                                                                                               Mgr. Vendula Mrázková