Máš na to! 2009

Ve dnech 22.- 24.9.2009 se skupina 24 žáků naší školy společně se 4 pedagogy zúčastnila projektu „Máš na to!“ 2009. Akce stejně jako v minulých letech proběhla v líbivém prostředí Toulovcových Maštalí. Během tří prosluněných dnů nás čekal velmi bohatý program, který mnohdy končil v brzkých ranních hodinách. Účelem této akce bylo vytvořit dobře fungující kolektiv, který si zvládne poradit v přirozených i uměle vytvořených zátěžových situacích. Takto nastavené hodnoty si žáci přivážejí zpět do školy, kde je mohou uplatňovat nejen v běžném školním životě.