Nový školní rok 2016-2017

12Pro některé začíná jen čistě v lavicích, pro další z nás je spojený i s pobytem na internátě. A protože počasí přímo vyzývalo k netradičnímu pojetí, zahájili jsme jej společným setkáním pod modrou slunnou oblohou v našem areálu, v zákoutí s ohništěm, kde jsme si opekli špekáčky, pobyli na sportovištích a něco málo vyslechli z úvodních slov vedoucí vychovatelky Libuše Tomanové a seznámili se s obsahem Vnitřního internátního řádu. Bohužel značné množství fotografií se nevydařilo a tak ke zhlédnutí nabízíme snímků jen několik.

Zapsala Bc. L. Tomanová