Vyhodnocení celointernátní soutěže 30. 11. 2016

10Bývá zvykem, že jednou za čtvrt roku si společně všichni na internátě zasoutěžíme. Disciplíny si připraví vychovatelé z oblasti sportu, vědomostí, postřehu apod. Soutěžíme ve dvojících, družstvech nebo jednotlivcích. Nejinak tomu bylo i v letošním roce. Soutěžila pětičlenná družstva, která dodala každá skupina. Bohužel fotografie z jednotlivých stanovišť se nám nepodařilo získat, takže se milý čtenáři musíš spokojit s několika záběry z celkového vyhodnocení.

Zapsala Bc. Tomanová L.