Dům s pečovatelskou službou a my

Odborné učiliště Chroustovice má v rámci doplňkové činnosti na starosti mimo jiné i pečovatelskou službu v městysi Chroustovice. Pracoviště pomáhá plnit a zvládat témata oboru „Pečovatel“ a zároveň tak pomáhá chroustovickým seniorům.  Součástí služby byl i „Den seniorů“ pořádaný MPSV v Chrudimské besedě.  Jednalo se o hezké dopoledne plné dobrých rad ze všech oblastí společenského života se zaměřením na sociální služby a zábavy při výborné hudbě souboru Majerán.