PŘEDVÁNOČNÍ VÝLET NA ZÁMEK VE SLATIŇANECH A VÁNOČNÍ POSEZENÍ 2017

020skupina paní Tomanové

Stalo se již tradicí zpříjemnit si adventní prosincový čas i v rámci výchovných skupin. Ta naše využila nabídky zámku Slatiňany prohlédnout si expozice zámku vyzdobené v duchu oslavy vánoc a navodit si tak atmosféru blížících se svátků, seznámit se s tradicemi a způsobem oslav z doby naší historie. Výletu využila děvčata i k troše zábavy a to na bowlingu v Chrudimi a tak došlo k příjemnému zpestřen í předvánočního netrpělivého pobytu na internátě.

Poslední týden před odjezdem na vánoční prázdniny jsme si my dívky poseděly a povyprávěly o vánocích a jejich tradici, tužbách a očekáváních. Podělily jsme se o své tradice a zvyklosti dodržovaných v našich rodinách. Paní vychovatelka nám připravila pohoštění a vánočně prostřený stůl, ochutnaly jsme cukroví (každá přivezla malou ochutnávku) a rozdaly jsme si dárky. Přínosem bylo i to, že jsme si mohly zkusit nazdobit vánoční perníčky. O příjemnou atmosféru se zasloužila i jedna z nás (Agáta Šarochová) hrou na akordeon.

Zapsala: Bc. Tomanová L.