Barvy jara a Velikonoc 2018

 019Dne 8. března 2018 uspořádala SŠ Lomnice nad Popelkou 6. ročník  gastronomické soutěže v odborných dovednostech žáků cukrářských, kuchařských a pekařských oborů „Barvy jara a Velikonoc 2018“.  Tato akce se uskutečnila v krásném prostředí lomnického zámku pod záštitou starosty města a po celou soutěžní dobu byla přístupná i široké veřejnosti.
Naši školu reprezentovaly v kategorii „Cukrář“ žákyně 1. ročníku Michaela Vodičková a Eliška Holá.  Jejich úkolem bylo dohotovení slavnostního dortu do hmotnosti 4000 g na téma „Jarní příroda“  a také předání degustačního vzorku k posouzení odborné porotě, to vše v časovém limitu sto osmdesáti minut.  Tříčlenná porota na sále sledovala po celou dobu kreativitu účastníků všech kategorií a soutěžící jim zároveň museli odpovídat na odborné otázky.  Celkem se tohoto klání zúčastnilo 10 kuchařů, 9 cukrářů a 4 pekaři.
Po celkovém zhodnocení v těžké konkurenci získala  Michaela Vodičková 1.místo  za dort  „Jarní romantika“ a Eliška Holá skončila na 2. místě s výrobkem „Píseň jarních skřivánků“.
Obě si ze soutěže přivezly kromě pohárů a diplomů také spoustu zážitků, nových zkušeností a zaslouží si pochvalu za vzornou reprezentaci školy.
Součástí této akce byla i výstavka cukrářských exponátů žáků SŠ Lomnice nad Popelkou, doprovodný program s prezentacemi „Pozvánka do Lomnice“,  tématické  „Velikonoční zvyky“ a také zajímavá ukázka flambování kávy.

Zapsala: Jitka Valentová