Odborná praxe – OUI Prešov

     Na základě schválené dotace na program „Podpora rozvoje zahraničních vztahů Pardubického kraje na rok 2018 s důrazem na partnerské regiony“ se ve dnech 21.-26.10.2018 zúčastnili žáci OU Chroustovice oboru „Truhlář“ odborné praxe v partnerské škole OUI Prešov ve Slovenské republice.  Praxi absolvovalo 7 žáků a 2 pedagogové – Mgr. Kysela a Mgr. Puš. Celá akce, tak jak je tomu zvykem a tradicím, splnila svůj účel. Žáci svou prací prezentovali po celou dobu svoji odbornost – tedy truhlářskou činnost, která směřovala především ke Dni otevřených dveří partnerské školy, kdy chtěli svými výrobky předvést svoje schopnosti a kvality. To se jim v plné míře podařilo, a to i proto, že měli pro vlastní praxi vytvořeny velmi dobré podmínky přijímacího zařízení, takže mohli dne 25.10.2018 v rámci zmíněného DOD ukázat leccos ze svých praktických znalostí a schopností. Prezentaci tvořily celodřevěné hračky, židle, barová stolice, kuchyňské nářadí, nástěnné hodiny a další. Práce a prezentace se setkaly během prohlídek s pozitivní odezvou jak žáků, tak doprovázejících pedagogů. Některé výrobky jsme ponechali v partnerském zařízení do jejich výstavních vitrín a ploch jako výsledek dlouholeté spolupráce, jejíž pokračování obě školy na základě velmi dobrých zkušeností a podpoře vedení Pardubického kraje předpokládají.
    Kromě vlastní pracovní náplně, tak jak je dobrým zvykem, byl pro naše žáky připraven pestrý mimoškolní program s různými aktivitami. Navštívili jsme historické centrum města Prešov, vykoupali se v nádherném aquaparku, zahráli si s našimi přáteli bowling a v neposlední řadě navštívili i místní planetárium s překrásnou interaktivní přednáškou, týkající se mimo jiné i řecké mythologie.
    Kladem celé akce byla výborná organizace, vstřícnost a ochota našich přátel i snaha a zájem našich žáků, jejich vzorné chování a vystupování, což bylo rovněž konstatováno i vedením partnerské školy. Na závěr svého pobytu žáci obdrželi drobné upomínkové předměty a sportovní batohy jako připomínku zdařilé akce, v jejíž opakování samozřejmě do budoucna všichni doufáme a věříme, že na jaře opět přivítáme naše slovenské přátele na jejich odborné praxi pro změnu v naší škole.

Mgr. Zdeněk Puš