Výlet Pardubice- skupina vychovatelky Tomanové

Na základě iniciativy žáků skupiny vychovatelky Tomanové se dne  26. 11. 2019 uskutečnil výlet do Pardubic s cílem provést drobné předvánoční nákupy, ale především zrealizovat tzv . „laserovou hru“ Akce se zúčastnilo celkem 9 žáků. V 16,00 hodin jsme dorazili do Pardubic, kde proběhlo seznámení s orientačními body města a následovalo krátké osobní volno, které bylo možno využít k prohlídce města a k provedení již zmíněných nákupů. Opětovný sraz byl v 18,00 hodin a následně jsme si v rámci krátké procházky prohlédli některé známé objekty – Východočeské divadlo, Pernštýnské náměstí, Zelenou bránu a z povzdálí i krásný pardubický zámek. V 18,30 jsme v herně svedli dva patnáctiminutové líté boje v „laserové hře“. Z výletu jsme si odnesli velmi pěkné zážitky a kolem 20,00 jsme je již předávali svým kamarádům v Chroustovicích.

  Zapsala a akci realizovala L.Tomanová