Řemeslo Skill 2020

Ve dnech 15. – 17. září proběhla na náměstí ve Vysokém Mýtě soutěž Řemeslo Skill. Tento desátý ročník se konal, i přes situaci okolo koronaviru, s dodržením zvýšených hygienických pravidel. Soutěžící za Odborné učiliště Chroustovice v oboru truhlář byli Michal Slovák a Filip Foltyn. Na stupně vítězů jsme tentokrát sice nedosáhli, ale pro kluky je jistě velká zkušenost, kterou si odnášejí do svého profesního života. Patří jim dík za vzornou reprezentaci naší školy.

                                                                                              Mgr. Rychtařík Petr