Proměna „Země nikoho“.

Více než půl hektaru divoké zeleně a skládky minulosti se za poslední dva roky změnilo ve volnočasový park přístupný veřejnosti, ale také parkoviště, které bude sloužit zaměstnancům naší školy.

Jedná se o pozemek u velkého jezu na Novohradce volně přístupný po cestě kolem firmy  S & Ř, CH KOVO. Realizace byla podpořena dotací  z Operačního programu Životního prostředí prostřednictvím výzvy MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko. Projekt REVITALIZACE PŘÍRODNÍCH PLOCH NA VOLNOČASOVÝ PARK U ŘEKY NOVOHRADKY V CHROUSTOVICÍCH, registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0009999 byl podpořen celkovou částkou 1 055 664,67 Kč.

Provedly se terénní úpravy, odstranila se divoká zeleň a ošetřily původní keře a stromy, které se staly jedním ze základů kostry parku. Z té vyčnívá krásný starý dub letní, který jistě pamatuje šlechtu, sídlící na našem zámku, a mohl by s velkou šancí na úspěch kandidovat v soutěži Strom roku.

Vysadilo se ale také 16 nových stromů a 667 keřů. Sortiment vegetace se tak obohatil o javory, okrasné hrušně, trnky, svídy, mochny…Zkrátka nezbývá, než se vydat na malou procházku, vyzkoušet svoje botanické znalosti a odpočinout si na instalovaných lavičkách. Trávník je čerstvě založený, tak prosíme zatím opatrně.

Pozornému oku jistě neuniknou ani tři  ptačí budky a broukoviště. To sice vypadá jako hromada roští, skýtá však vhodné zázemí pro rozmnožování celé řady bezobratlých, ale také zimování plazů, především užovky obojkové, která se kolem Novohradky hojně vyskytuje.

Za skvělou práci je nutno poděkovat Ing. Šteflovi, který je autorem projektu revitalizace, ale také manželům Kindlovým, kteří jeho ideu zrealizovali s řemeslným fortelem a neuvěřitelnou poctivostí.

Původní stav připomínají již jen základy bývalé čističky odpadních vod. Ty jsou ale zároveň příslibem a obzorem druhé fáze obnovy pozemku. Na základě architektonické studie bude park doplněn o altán s ohništěm, dřevěné odpočívadlo nad řekou a dětské hřiště. Desetiletá udržitelnost daná operačním programem však neumožňuje rychlé dosažení finálního stavu. Výjimkou je jen altán na půdorysu čističky. To bude prostor pro naše žáky oborů Zedník, Tesař a Zámečník, kteří se v dohledné době postarají o jeho realizaci.

Závěrem bychom rádi požádali návštěvníky o dodržování základních pravidel týkajících se pohybu v přírodě. Již tento rok, brzy z jara, kdy byla škola ještě uzavřena, se začaly v trávnících objevovat prázdné láhve, nedopalky a v broukovišti tácky od buřtů. Proto známé: „Co si do lesa nesu, to si z lesa odnesu“, by mělo platit i pro tento kousek přírody, který se stává nedílnou součástí stezky kolem zámeckého areálu.