Čtenářský klub-návštěva knihovny 8. června 2021

Jednou z aktivit projektu Inovace ve výuce řemesel je i podpora a prohlubování zájmu o četbu.
Náplní je nejen četba, ale i vyhledávání zajímavostí a informací, seznamování s různými žánry, ale i rozvoj představivosti, slovní zásoby, paměti a umění převyprávět a sdělit příběh.
S četbou a s informacemi souvisí i význam knihoven. Proto jsme navštívili knihovnu v okresním městě Chrudim. Paní knihovnice nás seznámila s funkcí, řádem knihoven, s principy a možnostmi půjčování knih a jiných médií, provedla nás jednotlivými odděleními a pověděla o jiných aktivitách knihoven.
Jelikož je město Chrudim bohaté i na památky a významné budovy, nemohli jsme je bez povšimnutí minout. Mezi takové patří i loutkové muzeum v Mydlářově domě. Z jeho minaretu jsme skoukli chrudimské okolí. Vycházku po historické části města jsme zakončili posezením a občerstvením v kavárničce.
Počasí přálo a volný čas na domově mládeže jsme si obohatili novým poznáním. Důkazem, že se výlet líbil, že získávání vědomostí může být zábavné, nebo aspoň příjemné, byly otázky typu: „Kdy zas někam pojedeme.“

Zapsala: Tomanová L.