Na křižovatce kultur – poznej, ochutnej a pochop.

Toto je název evropského projektu v rámci mobilit, na jehož základě  jsme přijali žáky partnerské střední školy z polské Bochni. Na našich pracovištích odborného výcviku jsme společně strávili dva intenzivní týdny. Program se netýkal pouze řemeslných aktiv, obsahoval také kulturně poznávací a volnočasové prvky.
V odborné části jsme společně pracovali na dílnách našich cukrářů, kde se vyráběly zdobené perníčky, u aranžérek květin se tvořily velikonoční vějířky a u módních dekoratérek pak šperky a koláže prezentující celý program.
Poznávací části se účastnili také žáci naší školy i domova mládeže. Výčet navštívených míst je veliký. Za všechna lze jmenovat zámek v Pardubicích, Muzeum loutek v Chrudimi, podzemí i nadzemí Kutné Hory, pražské ZOO i odbornou školu na Vyšehradě, nebo Fly Zone Park v Hradci Králové, kde se všichni vyřádili na trampolínách a lezeckých stěnách.
Děkujeme polské straně za návštěvu a těšíme na červnový umělecký festival v Bochni, kde budou naši žáci hájit barvy školy na prknech, co znamenají svět.