Exkurze ve firmě Kovo HB

Dne 03. 06. 2022 byla třídami A1-Zam a B1-Zam OU Chroustovice v počtu sedmi žáků a dvou učitelů realizována exkurze ve firmě Kovo HB, která se zabývá strojírenskou výrobou.

Po příjezdu jsme exkurzi zahájili prohlídkou centrální kanceláře, kde žáci shlédli odborná pracoviště konstruktérů a technologů. Následně jsme se přesunuli na dílnu obrobny, kde jsme si prohlédli obrábění velkých obrobků na horizontálních vyvrtávačkách od firem TOS a Fermat. Na tomto pracovišti jsme měli ještě možnost si prohlédnou tříosé a pětiosé frézovací centrum. Poté jsme navštívili druhou část haly, kde nám odborník nástrojař  ukázal skládání lisovacího stroje včetně hotového výlisku, jak se skládá do celku lisovací nástroj, včetně hotového výlisku.
Další součástí ukázky byla prohlídka speciální výrobní haly – haly lisovny, kde jsme si prohlédli výrobu výlisků pro automobilový průmysl a rovněž výlisků vánočních formiček. Součástí této fáze exkurze byla i ukázka funkce paletového zakladače na materiál. 
Na dalším pracovišti speciální samostatné haly jsme v úvodu shlédli laserové  pálicí stroje, kde žáky nejvíce zaujala rychlost pálení nerezových plechů. Poté jsme se seznámili s ohraňovacím lisem, na kterém bylo možno vidět ohýbání hliníkových krytů na filtry k pracovním strojům. Dalším pracovištěm a místem prohlídky byla pracoviště svářečů, na kterých jsme měli možnost seznámit se blíže se svařováním nerezových součástí pro potravinářský průmysl svařovanými metodou TIG. Posledním svařovacím pracovištěm a s ním související ukázkou bylo pracoviště, kde bylo prováděno svařování metodou CO2, kde svářeč svářel tzv.„černou“ vanu pro velký odšťavňovač na cukrovou řepu. Závěr této prohlídky činilo pracoviště tryskání balotinu, kdy se mohli žáci podívat bezpečnostním průzorem na práci tryskače nerezu, což vzbudilo jejich překvapení a velké množství dotazů ke způsobu činnosti a bezpečnostním opatřením, týkajících se specifického oblečení „skafandr“.
Při setkání s hlavní kontrolorkou firmy nám tato nabídla prohlídku nového optického měřícího přístroje, což jsme s povděkem přijali a současně nám zodpověděla naše další dotazy.
Závěrečnou část prohlídky tvořilo pracoviště nástrojařů, kde se žáci seznámili s obráběním na tříosých CNC frézovacích strojích a CNC soustruzích. Druhé pracoviště patřilo ručním nástrojařům, kde jsme si se zájmem prohlédli stroje na elektroerozivní obrábění – tzv. „drátořez“. Zde se žáci seznámili s cenným faktem a to tím, že i pracovníci – nástrojaři při své práci používají stejné ruční nástroje jako naši žáci při odborném výcviku na pracovištích ve škole.
Exkurze se velmi vydařila, žáci po celou dobu jevili o problematiku zájem a jejich chování a přístup byly velmi dobré – po krátkém občerstvení jsme vrátili zpět do školy s pocitem nabytí nových pozitivních poznatků.