Nechodím sem zbytečně 2022

Žáci stavebního úseku oboru truhlář se opět zúčastnili oborové soutěže, kterou pořádá Odborné učiliště v Hostinném. V letošním již 9. ročníku naši školu zastupovali dvě soutěžní družstva ve složení Pácha Radek, Šťovíček Ondřej, a Kubíček Jan, Dzhuhan Michal. Celkem 17 soutěžních mužstev ze škol Hostinné, Chroustovice, Ústí nad Labem, Brno – Lomená a Hradec Králové se v půl osmé vrhlo do plnění zadaných úkolů. Jako každý rok kluci vyplnili vědomostní test a poté dle výkresové dokumentace vyráběli jednoduchý výrobek – poličku. Výslednou práci odevzdali do půl jedné.
Během práce žáků se pedagogický dozor odebral na exkurzi odloučeného pracoviště, kde jsme zhlédli ukázku pořezu kulatiny na školní rámové pile.
První místo získalo soutěžní družstvo z domácího Hostinného, stříbrná příčka patřila klukům z Ústí nad Labem a bronzovou příčku obsadili opět domácí. Naši kluci se letos neumístili, poučili se ale z chyb, a získali cenné zkušenosti do dalších soutěží i do běžné praxe.
Při zpáteční cestě jsme se ještě zastavili u jedné z nejkrásnějších hrází na vodních dílech v Čechách. Jde o hráz na řece Labi Les Království.
Klukům patří poděkování za vzornou reprezentaci školy a vedení školy za umožnění se této akce opět zúčastnit.

                                                                                                          Mgr. Rychtařík Petr