Realizace nového projektu na podporu zdraví u Pečovatelů 2022

Obdobně jako v roce 2021 se žáci učebního oboru Pečovatelské služby – 1. a 3. ročník zapojili do atraktivního projektu na podporu svého zdraví (Projekt „Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením“). S realizací projektu pomáhají zkušené lektorky Státního zdravotnického ústavu, které do naší školy dojíždějí pravidelně každý čtvrtek. Projekt byl zahájen 6. 10. 2022 a potrvá do konce měsíce listopadu.
Díky tomuto projektu mají žáci možnost získat spoustu cenných informací týkajících se jejich zdraví, zdravého životního stylu, stravování a bezpečné přípravy pokrmů, ale také informace z oblasti prevence onemocnění z užívání alkoholu, tabáku a drog, poradenství v léčbě závislostí a mnohé další. Témata jednotlivých setkání žákům interaktivním způsobem rozvíjí jejich znalosti získané v odborném předmětu Zdravověda, který mají žáci po celou dobu svého studia. Pro žáky 3. ročníku slouží projekt také jako příprava na závěrečné zkoušky, které je budou čekat v druhém pololetí. Získané informace jsou doplňovány spoustou různorodých činností a her, které nově nabyté informace vhodným způsobem doplňují. Žáci mají možnost vyzkoušet řadu různých pomůcek, které s sebou lektorky do naší školy přivážejí. Po úspěšném absolvování celého projektu žáci obdrží certifikát, stravenky v hodnotě 300,- a spoustu drobných dárků souvisejících s probranými tématy.

Mgr. Vendula Mrázková