Podzimní turnaj ve vybíjené – 20. září 2016

Stal se tradicí pro první měsíc nového školního roku na internátě. Teplé počasí nám přálo a nadšení a soutěživost hráčům nechyběla. Každá výchovná skupina sestavila svůj sedmičlenný tým – šest… read more →