Mezinárodní praxe a soutěž v polském Krakově – březen 2017

07V týdnu od 20. 4. do 24. 4. 2017 se čtyři žáci prvního a druhého ročníku  oboru „Kuchař“ a čtyři žáci druhého ročníku oboru „Cukrář“ zúčastnili výměnné stáže v partnerské škole v polském Krakově. Během týdne si žáci v rámci volnočasových aktivit prohlédli historickou část města Krakov, shlédli výrobu a ochutnávku pizzy, navštívili aquapark, muzeum pod Rynkem, kde na ně čekala atraktivní historická expozice v podzemí.
V rámci výměnné spolupráce se jako každný rok žáci zúčastnili XVI. ročníku  prestižní soutěže v prostorách  polské školy ,,Zasadnicza Szkoła Zawodowa“. Tématem soutěže bylo „Produkty regionalne inspiracją współczesnego stołu”. Soutěže v oboru „Cukrář“ se zúčastnilo sedm družstev, naší školu reprezentovala Červeňáková Leona a Lněničková Nikola. V oboru „Kuchař“ se zúčastnilo celkem 10 družstev. Naši školu reprezentovali kuchaři Fryč Radek a Giňová Sára. Oba naše týmy podaly výborné výkony a velmi dobře reprezentovaly učiliště.
Po celou dobu pobytu vládla v kolektivu velmi přátelská, vstřícná a pohodová atmosféra. Všichni přítomní si odvezli domů mnoho kulturních i sportovních zážitků a krásných vzpomínek.
Velký kus práce odvedla nejen kolegyně Ing. Bc. Zuzana Gorošová, která se svými žákyněmi připravila úžasné květinové aranžmá, jež bylo účastníky soutěže velmi obdivováno, ale také všichni kolegové a kolegyně, kteří se podíleli na vlastní přípravě žáků.
Poděkování patří vedení školy v Krakově za příjemné přijetí a čas věnovaný naší skupině v průběhu celé praxe, ale i během odpoledního programu.

Zapsala: Bc. Hedvika Chourová a Ivana Johanová