Návštěva žáků partnerských škol z polského Krakova a slovenského Prešova

21V týdnu od 20. do 24. března 2017 hostilo Odborné učiliště Chroustovice za finanční podpory Pardubického kraje mezinárodní setkání žáků partnerských středních škol z polského Krakova a slovenského Prešova. Účastníky akce byli žáci učebních oborů „Malíř-natěrač, Sádrokartonář a Autoopravář“.
Cílem setkání byla především výměna zkušeností v rámci výuky řemesel. Žáci partnerských škol pracovali během vyučování na předem připravených projektech:
1) Rekonstrukce pokoje na internátě za použití speciálních ekologických panelů vyrobených z lisované slámy firmy Ekopanely Jedousov. Na tomto místě děkujeme vedení firmy nejen za provedenou instruktáž, týkající se montáže, ale také za umožnění exkurze na lisovací lince. Chlapci z Krakova rovněž zanechali pod panely na chroustovickém zámku vzkaz budoucím generacím.
2) Výmalba prostor učebny za použití speciálních malířských dekorativních technik- chlapci z Prešova.
3) Oprava automobilu ve školním autoservisu – chlapci z Krakova.

   V rámci mimoškolních činností byl program zaměřen na aktivní trávení volného času s kulturním a sportovním zaměřením:

Pondělí:

V tento den jsme společně s našimi hosty ze Slovenska navštívili v lesích na Čertovině u Hlinska unikátní zábavní centrum PEKLO, které je jediné svého druhu nejen v naší republice, ale i v celé Evropě. Nejprve nás přivítal vrátný čert Vytřas, který postával u pekelné brány a ukázal nám, jak vypadá život v Pekle. Prošli jsme čertí školou, okusili jsme tělesné tresty v trapírně, v trůnním sále nás uvítal sám Lucifer, ochutnali jsme čertí dobrůtky v Brundibářině kuchyni, žízeň jsme uhasili v čertím šenku. Velmi poučná byla komůrka sedmi smrtelných hříchů. Přes všechny tyto pekelné útrapy jsme Čertovinské peklo opouštěli všichni zdraví, spokojení a rozesmátí.
Na zpáteční cestě jsme navštívili NKP Ležáky, kde se naši slovenští hosté seznámili se smutným osudem obyvatel této vesnice, která dříve bývala kamenickou osadou a za 2. světové války sloužila jako úkryt parašutistů skupiny SILVER A s radiostanicí Libuše. Dne 24. června 1942 do osady vtrhli němečtí nacisté. Všichni obyvatelé kromě dvou malých dětí byli zavražděni, osada byla vypálena a srovnána se zemí.

Úterý:

Jednou z připravených aktivit v rámci neformálních činností byla návštěva Muzea českého karosářství ve Vysokém Mýtě, které vzniklo v roce 2011 rekonstrukcí budov bývalého soudu a vězení. Historie karosářství má ve Vysokém Mýtě bohatou tradici. Jejím hlavním představitelem a významným karosářem v Československu i v zahraničí byl automobilový designér Josef Sodomka mladší. Stal se pokračovatelem rodinné firmy, která se z původní výroby kočárů přeorientovala na produkci špičkových automobilových karoserií. Podnik se pod jeho vedením specializoval nejen na karosování světoznámých značek, ale také na automobily pro významné osobnosti své doby. Po druhé světové válce byla firma znárodněna, a stal se z ní národní podnik Karosa, orientovaný na výrobu autobusů. Současná firma Iveco Czech Republic, a.s., původní Karosa, se stala významným evropským výrobcem autobusů a velmi důležitým zaměstnavatelem v rámci celého Pardubického kraje a zároveň významným partnerem muzea. Vzhledem k tomu, že účastníci setkání byli jen chlapci, kteří mají k technickým oborům blízko, byla pro ně návštěva muzea nejen podnětná, ale i zábavná.

Středa:

Chlapecké obsazení skupin jednotlivých partnerů vybízelo také k fotbalovému turnajovému klání. V základní tabulce byly týmy chlapců z Krakova, Prešova, Chroustovic a smíšené mužstvo pedagogů.
Přestože domácí prostředí nahrávalo našim, internátní fanynky však oproti očekávání preferovaly a dávaly najevo svou přízeň zahraničním sportovcům, a tak se i proto stal těsným vítězem  tým Prešova.

Čtvrtek:

Poslední zážitkový výjezd byl odpočinkový. Vyrazili jsme na bowling do nedalekého Hlinska, kde byl čas rozebrat zážitky z celého týdne a připravit se na zítřejší odjezd.
Přátelská atmosféra, která během celé akce v Chroustovicích panovala, jednoznačně dokázala, že mladí lidé jsou při společných aktivitách v rámci výuky i při trávení volného času, bez ohledu na zemi původu, schopnosti, dovednosti, handicapy či znalosti jazyků, schopni navázat přátelské vztahy se svými vrstevníky z různých zemí Evropy.

Zapsal: Ing. Bc. Jaroslav Bálek