Den Země (10. 4. 2017)

03Den Země připadá na 22. dubna, ale vzhledem k počasí a nedočkavě bující přírodě a zeleni, zejména té travní, jsme jej uspořádali před velikonocemi, a to 10. dubna 2017. Počasí jsme měli přímo exkluzivní a i nálada byla dobrá a pravidelný jarní úklid nám šel hbitě od ruky. Oproti předcházejícím rokům nebylo nepořádku tolik, přesto jsme nasbírali 16 pytlů odpadu.  Ve třech skupinách jsme se prošli po obou březích Novohradky od Lhoty k zámku; od Bílého mostku kolem zámecké zdi, ke splavu a přes náměstí; a od Chroustovic na Holešovice a do holešovického hájku, který si někteří naši spoluobčané pletou s bezednou popelnicí. Několik snímků z této akce nabízíme, ale skutečně jen několik, neboť hlavní fotograf nám “ vypadl ze hry“.

Zapsala: Bc Tomanová Libuše