Mezinárodní turnaj v malé kopané

07Dobrým zvykem bývá, že v rámci partnerských výměnných pobytů pro naše hosty připravíme program nejen kulturně poznávací, ale i sportovně či soutěžně laděný. Nejinak tomu bylo  22.3. 2017, kdy jsme my, zástupci internátu, uspořádali pro hosty z Polska a Slovenska turnaj v malé kopané. Aby byl turnaj zajímavější, jedno družstvo nám pomohli sestavit pedagogové ze svých řad. Turnaj se hrál principem každý s každým. Počasí, které v dopoledních hodinách nevěstilo nijak příjemné podmínky a  alternativou měla být tělocvična na základní škole, se nakonec umoudřilo a turnaj se odehrál v našem venkovním areálu na hřišti s umělým povrchem. Zápasy se hrály od 15:30 do 18:00 hodin a po večeři pak byly vyhlášeny výsledky v příjemném prostředí našeho zámku na zrcadlovém sále.

Fotografií z akce bylo pořízeno takřka 260 a tak vám malou ochutnávku  nabízíme. Méně kvalitní jsou fota z předávání cen, ale jako dokreslení celého turnaje určitě poslouží. No a jak to bylo s umístěním?

  1. místo  OUI Prešov (Slovensko)
  2. místo  mezinárodní tým pedagogů
  3. místo  tým internátu OU Chroustovice
  4. místo  tým OU Krakow (Polsko)

Zapsala: Bc Tomanová Libuše