Závěrečné zkoušky s podporou radního a vedoucího odboru školství

01Sedmdesáti žákům Odborného učiliště v Chroustovicích začaly v úterý 6. června 2017 písemnou částí závěrečné zkoušky. Škola letos poprvé u tří z celkem šestnácti učebních oborů pilotně vyzkoušela tzv. E-zkoušku, která se od těch předchozích liší způsobem generování otázek vylučujících možnost s předstihem stahovat správné odpovědi z internetu. Od roku 2020 bude tato forma zkoušky povinná pro všechny obory. Na písemnou část naváže praktická, poslední zkouška (ústní) čeká žáky 19. června 2017.

„Mladé lidi s výučním listem čekají zástupy nedočkavých zaměstnavatelů. Nezbývá než jim popřát, aby si dobře vybrali svoji budoucí profesní kariéru,“ říká člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za školství Bohumil Bernášek, který spolu s vedoucím odboru školství Martinem Kissem mezi žáky v jejich významný den zavítal. Podle ředitele školy Jaroslava Bálka se skutečně většina absolventů na trhu práce uplatní. „Každý rok v listopadu a prosinci si děláme průzkum, jak se absolventi uplatnili v reálném životě. Na úřadu práce jich končí pouze okolo deseti  procent, což vyplývá ze skutečnosti, že řada žáků má zdravotní omezení,“ říká ředitel školy s více než sedmdesátiletou tradicí. O tom, že se na pracovním trhu uplatní, je přesvědčena také Iveta Zahradníková z Podlažic u Chrasti, absolventka oboru „Zahradník“. „Obor se mi od začátku líbil, bylo vždy mým přáním pracovat s rostlinami. Moc mě to baví a práci si určitě najdu,“ řekla nám po úspěšném složení písemné části závěrečné zkoušky. Optimismus neskrývá ani Josef Ludvík z Brna, který v chroustovické škole dokončil obor „Chovatel“. „Závěrečná zkouška nebyla těžká, ale ani lehká. Praxi jsem absolvoval v Zemědělském družstvu v Rosicích, a tak vím, že mi práce se zvířaty přináší radost a zábavu,“ dodává. O dobrém uplatnění absolventů je přesvědčená také učitelka oboru „Módní dekoratérka“ Renata Tesařová. Za příklad dává čerstvou absolventku Lucii Skalickou z Damníkova. „Lucka je velmi šikovná, má umělecké nadání a od malička maluje a navrhuje vlastní modely. Po závěrečných zkouškách bude určitě šít, s maminkou jistě najdeme nějaké zaměstnání,“ konstatuje vyučující a rodičům žáků základních škol vzkazuje:“ Nemusíte se bát svým dětem s podobnými vlohami doporučit právě naši školu. Uplatnění ve svém profesním životě určitě najdou“.

(článek převzat z www.klickevzdelani.cz)