Cukrářská soutěž Sladké opojení

01Za krásného počasí se 11.5. 2017 žáci naší školy zúčastnili 13. ročníku celostátní cukrářské soutěže pod názvem „Sladké opojení“ pořádané Střední školou hotelovou a služeb v Kroměříži.

Naši školu reprezentovali žáci 1. ročníku oboru „Cukrář“ Kateřina Vavřenová a Michal Stránský. Soutěže se zúčastnilo dalších 7 škol, a to zejména z Moravy.

Osm dvojic předvedlo svou tvořivost při přípravě dortů na téma „Řemeslo má zlaté dno“. Soutěžící měli 4 hodiny na zhotovení svých prací. Hodnotící komise se zaměřila na celkový vzhled, originalitu, způsob provedení, pracnost, hygienu a finální aranžmá.

Vítězem soutěže se stalo družstvo z SŠHS Kroměříž. Naší žáci byli ohodnoceni ve stříbrném pásmu.

Soutěž se velmi zdařila a pořadatelům rovněž děkujeme za velmi příjemný průběh soutěže.

Katce a Michalovi patří dík za vzornou reprezentaci školy.

Zapsala:   Vendula Uličná