Odborná praxe Pečovatelů – Slovensko říjen 2017

04Žáci druhého ročníku učebního oboru „Pečovatelské služby – Pečovatel“ se v termínu 15. – 20.10.2017 zúčastnili pod vedením Mgr. Mrázkové a Bc. Tomanové odborné praxe v partnerské škole  – Odborném učilišti internátním v Prešově. Úkolem našich žáků bylo získat zkušenosti a vyzkoušet si běžně vykonávané pečovatelské činnosti také v jiném prostředí. Žáci se podíleli na úklidových činnostech v budově školy, nově také vyzkoušeli své schopnosti v rámci aktivizace ve škole pro žáky se sluchovým postižením.

 Našim praktikantům byla také zprostředkována exkurze do ústavu sociální péče, kde navštívili oddělení pro děti s tělesným i mentálním postižením, osoby s Alzheimerovou demencí a oddělení pro seniory. Zároveň měli možnost vidět pracoviště, kde probíhají rehabilitace, ergoterapie a odpočinkové zóny pro klienty. Vzhledem ke skutečnosti, že mohli žáci pohovořit nejen s personálem ústavu, ale i jednotlivými klienty, zanechala v nich tato exkurze velmi silné citové dojmy.

Kromě odborné praxe si žáci užili množství výletů a kulturních zážitků, které pro ně vedení partnerské školy připravilo, jako například prohlídku historického centra Prešova s návštěvou bowlingu a aquacentra a výlet do nedalekých Košic a místní ZOO. Všichni zúčastnění měli mimo jiné možnost poznat mentalitu a kulturu sousedního a nám velmi blízkého národa a rozšířit si znalosti o nový, i když velmi blízký jazyk – slovenštinu. Celá praxe proběhla ve velmi příjemném a pohodovém duchu.

Vypracovala: Mgr. Vendula Mrázková