Projekt „Mléko do škol“

Od 1. 9. 2017 je naše škola zapojila do projektu „MLÉKO DO ŠKOL“ od společnosti Laktea, o.p.s. Jesenice u Prahy. Žáci pravidelně každý měsíc dostávají 2 krabičky svačinového mléka, na které se mnozí z nich těší. Realizace výdeje se ujali naši prodavači, kteří společně s vyučující paní Evou Pitrovou mléka vydávají. Ve školním bufetu se touto akcí zvýšil obrat, neboť  tento prostor začalo navštěvovat daleko více žáků, kteří nemohou odolat pokušení zakoupit si i další výrobky z dílen školních kuchařů, pekařů a cukrářů, jenž zásobují chladící vitríny  bufetu dalšími lákavými výrobky.

Zapsala: Mgr. Jana Jánová