Udržitelnost končí, řemesla zůstávají

Udržitelnost projektu
„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji CZ.1.07/1.1.00/44.0012“
probíhá v OU Chroustovice posledním rokem.   Z devatenácti partnerských základních škol k nám přijelo 237 šikovných žáků, kteří si „osahali“ nářadí a další vybavení na jednotlivých dílnách. Výsledkem byla vždy radost z výrobků, které si účastníci sami zhotovili a následně odvezli do svých domovů.

Vžitý název „Projektové dny“ ale s koncem vlastní udržitelnosti projektu nezanikne. Byla, je a bude to ideální příležitost, jak našim budoucím žákům představit jednotlivé obory vzdělání, nadchnout je pro řemeslo a ukázat, že výuční list z Chroustovic stojí rovněž i na profesionálním přístupu učitelů, příjemném netradičním prostředí a moderně vybavených učebnách a dílnách, které dosahují standardu běžných středních škol.

Tok investic, směrovaný do odborného vzdělávání, však nekončí. Těsně před vlastní realizací je rekonstrukce skleníků a dílen našich zahradníků. Významnou investici přináší spolupráce s MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko. Další etapou bude projekt zaměřený na stavební úpravy a modernizaci dílen oborů „ Gastro“  – kuchař, cukrář, pekař.