Floristická soutěž „Ne“ tradiční karafiát v Plzni 2018

005Dne 11. 4. 2018 se konalo v Plzni již desáté kolo floristické soutěže „Ne“ tradiční karafiát, pořádané místní odbornou školou výroby a služeb.  V letošním roce měli soutěžící poprvé možnost soutěžit v párech. Téma se neslo v duchu gastronomie a neslo název ,,Pocta kuchařskému řemeslu“. Za naše učiliště soutěžila v prvním páru Iveta Rybenská z třetího a Karolína Peková z druhého ročníku. Druhou dvojici tvořila děvčata z prvního ročníku, a to Lucie Křížová a Irena Janečková.
Celkem se zápolilo ve třech soutěžních disciplínách. První disciplína se nesla v oslavném duchu a jejím tématem byla dárková kytice pro kuchaře a přízdoba vařečky.  V druhé disciplíně pak dostala děvčata za úkol ztvárnit floristicky kuchařskou čepici. Třetí soutěžní kolo bylo pro soutěžící překvapením. Na tuto disciplínu děvčata obdržela materiál od pořádající školy a jejich úkolem bylo prostřít slavnostní stůl pro manželský pár.
Naše dívky statečně bojovaly a celkově si odnesly Iveta Rybenská s Karolínou Pekovou druhé místo a Irena Janečková s Lucií Křížovou obsadily místo třetí.
Za přípravu na soutěž patří poděkování nejenom děvčatům, ale i učitelce odborného výcviku Bohumile Máslové. Zároveň chceme poděkovat i za velmi dobrou spolupráci s kolegy z oboru „Truhlář“ Petru Rychtaříkovi a z oboru „Zámečník“ Milanu Slezákovi, kteří nám vyrobili potřebné základy pro tvorbu aranžmá.

Zapsala: Ing. Bc. Zuzana Gorošová