Dvacátý reprezentační ples školy 2019

010Zámecké plesání v letošním roce dosáhlo svého jubilejního dvacátého pokračování. Tradičním bodem programu celé akce bylo slavnostní stužkování budoucích absolventů. Plesové šaty změnily především děvčata k nepoznání a společenské obleky připomněly chlapcům mnohdy netušené možnosti jejich šatníků. Všichni pak byli stužkování a šerpování před hledištěm plným rodičů a známých.

Vlastní ples byl pod taktovkou skupiny Vječná žízeň, ale nechyběl ani doprovodný program. Pan Zlesák, náš pedagog a také jeden z herců pardubického Exilu, secvičil dvě nádherná vystoupení. Prvním byla komediální scénka z hodiny dějepisu, kterou bravurně odehráli naši žáci a diváci se smíchem za břicha popadali. Třešničkou na dortu pak bylo vstoupení arizonských Tornád, učitelek a žáků ze zahrady, kteří v rytmu písně „Whisky to je moje gusto“ vystřihli krásný lokálový kankán a potlesk pak nebral konce.

Celá řada sponzorů, kterým tímto děkujeme, se postarala opět o bohatou tombolu. Seznam cen končil číslem 550, a tak se po půlnoci, kdy se tombola vydávala, nenašel snad nikdo, kdo by odcházel s prázdnou.

Závěrem je nutno vyseknout poklonu všem, kteří se podíleli na organizaci plesu, chystali tombolu, balili a prodávali losy, vařili a prodávali jídla a občerstvení, zajišťovali úklid a výzdobu prostor,… Věříme, že i v tomto roce a touto akcí se nám podařilo dostatečně připomenout vycházejícím žákům, že se blíží termín závěrečné zkoušky, že je nutné se řádně připravovat na její složení, abychom jim mohli 21. 6. 2019 předat výuční listy.