Domov mládeže se stará také o pořádek v obci

davTradiční a každoroční aktivitou domova mládeže v rámci Dnů Země je sběr odpadu. 8. 4. 2019 jsme za pěkného slunného počasí vyrazili po chroustovickém okolí. Sedmdesát žáků s šesti vychovatelkami uklízelo příkopy směr Žilovice, Holešovice, Městec a Poděčely. Zkrátka nepřišlo ani vnější okolí zámeckého oplocení, říční koryto, ale i  parky a náměstí v Chroustovicích. Nasbírali jsme 11 pytlů odpadu a nashromáždili několik kupek objemnějšího odpadu. Ten byl za pomoci technických služeb městyse odvezen na skládku.