Oděv našich předků

009Dne 23. 4. 2019 se žákyně oboru Módní dekoratérka zúčastnily odborné vzdělávací exkurze v Muzeu hlavního města Prahy. Tématem programu bylo odívání našich předků. V úvodní přednášce jsme prošly jednotlivá období pravěku a podívaly se na oděvy, které se tehdy nosily. Prohlédly si archeologické nálezy, které sloužily k výrobě oděvů, a prošly nejpoužívanější materiály, ze kterých se vyráběly tkaniny. Poté si dívky vyzkoušely předení nitě z ovčí vlny za pomocí ručního vřetena, tkaní na destičkovém stavu a tkaní na vertikálním tkalcovském stavu. Měly jsme možnost si prohlédnout a ohmatat vlákna nejpoužívanějších přírodních materiálů, mezi které patří len, konopí, kopřiva a ovčí vlna.

Mgr. Renata Tesařová