DĚČÍNSKÁ KOTVA

SONY DSCMistrovství floristů České republiky

Ve dnech 15. – 16. 5. 2019 se konalo Mistrovství floristů České republiky. Na letošním 48. ročníku, který se nesl v duchu fantasie, filmových pohádek a sci-fi s tématem „Snová“, reprezentovala Odborné učiliště Chroustovice žákyně druhého ročníku Pavlína Málková v kategorii JUNIOR. Soutěžících bylo celkem 16. Asistentkou ke každému soutěžnímu úkolu, kromě tajné práce, byla její spolužačka Eliška Neumanová. V rámci zahájení mistrovství byla představena hodnotící komise pro kategorii Junior, Senior a nakonec estetická komise, která pečlivě kontrolovala soutěžící při práci. Veškeré soutěžní práce byly vystaveny v rámci tradičních Děčínských slavností. Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva je zařazena do programu Rodinného stříbra Ústeckého kraje.

Úkol č.1: „EYWA“

V tomto úkolu měla Pavlína Málková vytvořit volně vázanou kytici pro Eywu s možností předem vytvořené konstrukce v celkovém čase 75 minut, z toho 15 minut na přípravné práce za pomoci asistenta. Eywa zajišťuje rovnováhu na Pandoře prostřednictvím tzv. Stromu duší, který má stovky neobalených nervových provazů, pomocí nichž je možné navázat spojení s Eywou. Pavlína se úkolu zhostila velice nápaditě, vytvořila krásnou volně vázanou kytici, osvětlenou malými diodami. Tu propletla květy a doplnila konstrukcí, která se nesla v barvách Eywy. Součástí kytice byla váza, která napodobovala kmen Eywy a nervové propojení čerpání energií. Celkově se umístila na 10 místě ze 16.

Úkol č.2. „MALÝ SEN“ – tajná práce

V den zahájení soutěže dostali všichni soutěžící zadání tajného úkolu „MALÝ SEN“, kterým byl úryvek z knihy Malý princ. Každý soutěžící obdržel OASIS Srdce černé, dřevěnou podložku s vyvrtanými otvory na baňky, 40 růží, třesalku, přízdobový materiál a pomůcky, které si měli sami na tajný úkol připravit dle stanoveného seznamu. Úmyslem bylo prověřit floristické dovednosti soutěžících. Důležité bylo v kompozici znázornit ,,Co je očím neviditelné“. Pavlína se úkolu ujala zajímavým nápadem a velice hezky představila úryvek z Malého prince, kde obsadila krásné 8. místo.

Úkol č. 3. „Alenka v říši divů“

Vypichovaný věnec z květin a dalšího doplňkového či dekoračního materiálu. Věnec měl představovat scénu „Jo nádherňajs je den, kdy skolíš Tlachapouda“. Součástí věnce byl podstavec s podložkou na které byla šachovnice, samotný věnec představoval zpočátku, krásné barvy slavnosti a ke konci se mění v ponurou scénu, kdy Alenka usekne Tlachapoudovi hlavu. Na tento úkol měla celkový čas 120 minut a z toho 30 minut na pomoc asistenta. S tímto úkolem si Pavlína velice pohrála a to nejen v detailech, jako je useknutá hlava na věnci a křídla, která jsou celá polepená šupinami ze šišek.

Úkol č. 4.  „VCHOD DO NARNIE“

Poslední úkol se konal druhý den samotné soutěže v exteriéru  jižních zahrad zámku Děčín. Každý ze soutěžících v kategorii junior měl předem připravenou konstrukci o max. výšce 300 cm a průměru základny 150 cm. Zadáním bylo kombinovat libovolné množství čtyř rodů rostlin, které byly odvozeny od nejznámějších postav, které vstoupily do Narnie – Petr, Edmund, Zuzana a Lucie Pavensieovi. Na celý úkol měla Pavlína 150 minut z toho 30 minut bylo vymezeno na pomoc asistenta. Celý úkol pojala přesně podle legendárního vstupu do Narnie a to z půdy. První polovina skříně byla v tmavých barvách s kožešinou ve skříni. Skříní vedl průchod do krásné bílé zimy. Součástí instalace byly různé dekorace, taktéž symbolizující všechny čtyři postavy. Jako květiny použila: Bacopu – nevinost Lucinka, Zběhovec – zrádce Edmund, Gazánie – naděje a čistá mysl Petr, Iresine – odvaha Zuzana. Tohoto úkolu se ujala s velkou nápaditostí a fantazií, celá kompozice ve výsledku imitovala vstup do pohádkové říše Narnie.

Na celé soutěži Pavlína Málková Odborné učiliště Chroustovice skvěle reprezentovala, všech úkolů se zhostila velice dobře a předvedla jak nádhernou volně vázanou kytici, tak i tajnou práci, věnec a skříň. Její práce byly nápadité, vkusné a budily velkou pozornost.

Pavlína Zárubová