Poděkování sponzorce

Za školu bychom rádi poděkovali paní MUDr. Olze Janovské za sponzorský dar v podobě sedmi kamerunských ovcí. Ovečky se rychle aklimatizovaly a skvěle doplnily naše další chovy prasat, koňů, koz, včel, ryb a drůbeže.

Sponzorského daru si velice vážíme.

Učitelé Bc. Galina Hájková, Veronika Novotná, Jaroslav Buchtel a studenti oboru Chovatel zvířat