ČARODĚJNICE 2022

Po dvouleté přestávce jsme opět mohli navázat na tradice a oživit akce konané na domově mládeže. Jednou z těchto akcí je i pálení „čarodějnic“, spojené s relaxačně sportovním odpolednem, s nabídkou soutěží a opékáním buřtů.

V rámci odpoledne si žáci a žákyně mohli na hřišti zahrát fotbálek, část raději trávila čas u ohýnku, vzájemným povídáním a někteří využili možnost si zasoutěžit a získat tak malou sladkou odměnu.  Počasí nám přálo, bylo teplo, slunečno a tak si každý mohl podle své chuti a nálady pobýt v kousku přírody, za zvuku harmoniky a nabrat nových sil do dalšího dne.

                                                                                              Zapsala Tomanová L.-vychovatelka