Spolupráce s Agrovenkovem

5. května 2022 se 10 žáků 2. ročníku oboru Chovatel zvířat zúčastnilo jednodenní exkurze pod názvem: „Kde Program rozvoje venkova 2014-2020 pomáhá.“ Akci pořádal Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s Agrovenkovem o.p.s.
Exkurze s důrazem na prvovýrobu různého zaměření, zpracování produkce a dalších  zemědělských činností proběhla v ZD Sloupnice. Zde byly představeny úspěšné projekty financované z Programu rozvoje venkova – modernizace mléčné farmy, hnojiště a stáj, pořízení strojů do rostlinné výroby, energetická úsporná opatření mechanizační dílny a rozšíření služeb pro nezemědělské činnosti.
Žáky nejvíce zaujala moderní stáj pro dojnice a dojírna.