Kurz motorové pily 2022

Ve čtvrtek 26. 05. 2022 se 6 žáků oboru truhlář zúčastnilo praktické části kurzu vedoucího k získání oprávnění pro práci s řetězovou pilou. Pod vedením školitelky paní Kaplanové jsme vyrazili do lesa, kde si všichni vyzkoušeli seřízení pily, přípravu pracoviště, drobné kácení a přeřezávání. Paní školitelka byla s kluky trpělivá a opakovaně jim ukazovala a vysvětlovala správné postupy, postoje, držení pily i rizika, která při této náročné práci hrozí.

Učitel odborného výcviku
Mgr. Petr Rychtařík