OBOR PRODAVAČ – EXKURZE V PARDUBICÍCH 18.10.2023

Návštěva   pekárny United Bakeries – Odkolek , prodejny společnosti Lídl , Penny Market a Albert

PEKÁRNA
Žáci viděli postup a přípravu pro pečení formových chlebů (domů dostali vzorků těchto chlebů), a ruční výrobu chlebů Odkolkův pecen a Mistrův chléb. Dále byli seznámeni se způsobem expedice pečiva na prodejny. Viděli expediční sklad, přípravnu zboží, i nakládku zboží na auta a odvoz k zákazníkovi.

Dále jsme navštívili prodejny Lídl a Penny Market, kde žáci viděli prodej tohoto pečiva.  Seznámili se se sortimentem, označení výrobků, vystavení zboží a přípravu prodeje na vánoční období.

Albert Supermarket
Zástupce manažera provedl naše žáky zázemím prodejny a vysvětlil způsob skladování, místnost přípravny pro zeleninu a masné výrobky, rampy, prostor pro přejímky zboží.
V místní pekárně Albert žáci viděli přípravu a pečení prodávaného sortimentu pečiva.

Pro naše prodavače, byla tato vzdělávací exkurze užitečná, ukázala jim výrobu pečiva, které prodávají.
Mohli se podívat na práci prodavačů v prodejnách.
Žákům se exkurze líbila.

Marie Jelínková