Exkurze Brno

03V závěru školního roku dne 20. 6. 2017 se žáci oboru „Aranžér květin“ a „Zahradník“ zúčastnili exkurze v Brně.  Počasí nám přálo, a tak si účastníci mohli exkurzi nerušeně užít. Již brzy ráno jsme se vypravili do Brna a naši exkurzi zahájili prohlídkou Botanické zahrady Masarykovy university. Zde měli žáci možnost se seznámit s velkým množstvím kapradin, kaktusů, palem, orchidejí, ale i naší domácí flórou. Abychom však nezanedbali i rozličnou faunu, byla součástí exkurze i prohlídka zoologické zahrady. Zde jsme strávili příjemné odpoledne prohlídkou rozličných druhů zvířat. Pro ochlazení a zpestření exkurze jsme na závěr vyrazili na Brněnskou přehradu a užili si projížďku parníkem. Žákům se exkurze líbila a ani jim nevadil pozdní návrat ve večerních hodinách.    

Zapsala: Ing. Bc. Zuzana Grošová