Spolupráce s nadačním fondem Zdeňky Žádníkové

04Vybavení z projektů EU nám zkvalitňuje výuku a zároveň se stáváme zajímavými také pro další sociální partnery. V průběhu letošního jara jsme využili nabídku výtvarníka Libora Škrlíka, který dlouhá léta spolupracuje s Nadačním fondem Zdeňky Žádníkové, a na našem CNC routeru jsme pro něho vyrobili řadu interaktivních dřevěných prvků, které se poté staly součástí maleb na dětském psychiatrickém oddělení FN v Motol.

Paní Zdeňka také poctila naší školu svojí návštěvou a odměnou nám bylo pozvání na slavnostní otevření zmiňovaného oddělení. Věříme, že naše spolupráce tím nekončí, neboť jednotlivá poslání fondu i školy jsou v mnohém totožná.

Webové stránka nadačního fondu.