Řemeslo/SKILL 2017

7. ročník mezinárodní soutěže učňů „Řemeslo/Skill 2017“ je úspěšně za námi. Této soutěže, která se konala již tradičně na náměstí ve Vysokém Mýtě, se zúčastnili žáci oboru „Zedník“ a podruhé i žáci oboru „Truhlář“. Soutěžní klání bylo časově rozděleno do tří dnů, kdy každý obor měl na vypracování předem zadaného úkolu 2 dny. Úterý a středa byla vyhrazena zedníkům. Naši žáci Miroslav Kora a Réné Gábor se se zadaným úkolem „poprali“ v rámci svých možností a umístili se na krásném třetím místě. Ve středu a čtvrtek prokazovali své dovednosti a schopnosti truhláři Jaroslav Myšák a Nikolas Bilaňuk. Se zadaným úkolem trochu „válčili“, ale přesto jej zdárně dokončili a umístili se na redukovaném čtvrtém až sedmém místě. Organizátorům z občanského sdružení ERUDIO chceme tímto poděkovat za perfektně připravenou soutěž i kulturní program jak pro soutěžící tak i pro jejich pedagogický doprovod.

www.erudiocz.cz

Tisková zpráva

Zapsali: Bc. Roman Mrázek a Bc. Petr Rychtařík