Odborné učiliště Chroustovice – stavíme, opravujeme, investujeme – 1. díl

Již od jara jsme se začali připravovat na čerpání finančních prostředků z projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006472 Modernizace skleníku a učebny odborného výcviku pro obor Zahradnictví. Ten je realizován v rámci 1. výzvy s názvem „Infrastruktura pro vzdělávání“, kterou vyhlásila Místní akční skupina Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. (http://www.masskch.cz), a to ve vazbě na 68. výzvu  IROP „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty.“
K hlavním aktivitám projektu patří dodávka závlahového systému do skleníků, rekonstrukce filtrační a čerpací stanice a dále rekonstrukce elektroinstalace, včetně stropních podhledů na dílnách odborného výcviku pro obor 41-52-E/01 Zahradník. Vedlejší aktivitou pak bude stavba venkovního přístřešku. Celkové náklady projektu jsou 1 403 325 Kč, z toho získaná dotace činí 1 000 000,- Kč.
Vlastními silami bylo nutno nejdříve připravit skleník pro instalaci moderních pěstebních stolů, a tak se pustili do práce naši učitelé a žáci oboru Zedník. Postupně vybourali staré betonové stoly a finále pak byla betonáž podlahy a opravy stěn. Výkon to byl úctyhodný, neboť červnová vedra umocněna skleníkovým efektem, příliš nepřispívala k pracovní pohodě. Dalšími obory, které se zapojily do rekonstrukce, byli Zámečníci a Tesaři. Jejich úkolem byl již zmiňovaný přístřešek. S tím souvisela výroba kovové konstrukce, její nátěry, výdřeva a konečné pokrytí střechy trapézovým plechem.
Nyní je vše připraveno na nové vegetační období. Pěstební stoly se již od ledna budou zaplňovat zeleninovou sadbou a nová závlaha bude podporovat podmínky vhodné pro růst. Radost máme především z kapkové závlahy, která v současných suchých letech bude šetřit vodou, ale také chemickými postřiky. Rozsvítila se i dílna odborného výcviku, má nově zateplený stropní podhled, novou elektroinstalaci i výmalbu.
Závěrem nutno poděkovat nejen našim zaměstnancům a žáků za pomoc při rekonstrukci, ale také firmě Netafin Louny, která byla generálním dodavatelem, stejně také firmě Instal Chroustovice, která realizovala subdodavatelsky nové odběrné místo v rybníku.

Více o projektu ZDE.