Odborné učiliště Chroustovice – stavíme, opravujeme, investujeme – 3. díl

014Jak již bylo uvedeno v předchozím dílu, sídlí naše škola v areálu zámku v Chroustovicích. Zřizovatel se také prostřednictvím odboru školství o svůj majetek vzorně stará, a tak jsme společně, kromě rekonstrukce výplní arkád, v letošním roce řešili i problém hydroizolace a odvodu srážkové vody z centrálního schodiště. Docházelo zde k zatékání do stěn budovy a tím byla poškozována nejen fasáda průčelí, byly ale též ohroženy i pískovcové prvky, včetně bohaté sochařské výzdoby.
Zakázku ve výši 1.2 mil. Kč vyhrála ve veřejné soutěži havlíčkobrodská firma REHIS s.r.o., která má s opravami památek bohaté zkušenosti. Byla odstraněna nepůvodní dlažba, osazená do asfaltu v šedesátých letech, i nedostatečně dimenzované a provedené instalace odvodu srážkových vod, které volně vytékaly na spodní podestu. Jednotlivé podesty jsou opatřeny hydroizolační folií, nová dlažba je osazena na terče a odpady jsou svedeny rovnou do kanalizace. Již první bohatší listopadové srážky ukázaly, že je to správná cesta. Další postup byl přerušen zimním rázem počasí, které není v souladu s technologií omítkových a štukatérských prací. Vše se tedy dokončí v jarním období, což bude v dostatečném předstihu před naší již čtvrtou svatební a kulturní sezónou. Škola prostřednictvím doplňkové činnosti využívá atraktivní venkovní i vnitřní prostory pro pořádání svatebních obřadů, svatebních hostin, koncertů i dalších společenských akcí.
Památka této velikosti však potřebuje neustálou péči s využitím většího spektra zdrojů pro údržbu. Věříme tedy, že se nám opět povede sáhnout na některé finance, které jsou přímo určeny památkové péči. V minulosti to byly dotace z Norských fondů, nebo Programu záchrany architektonického dědictví. Budoucnost lze také spatřovat v připravovaném programovém období IROP 2021+, kde je záchrana kulturního dědictví jednou z priorit. Než bude možné čerpat i těmito směry, jsou naší záchranou žáci učebních oborů, které škola nabízí. Na údržbě se průběžně podílejí zahradníci, aranžérky, chovatelé, zedníci, truhláři, tesaři, zámečníci či opraváři.