Odborné učiliště Chroustovice – stavíme, opravujeme, investujeme – 4. díl

025Poslední díl tohoto seriálu je již vánočně naladěn a tak nechybí ani veliký dárek. Tím je investice Pardubického kraje do nákupu hrubé stavby, která vznikla totální rekonstrukcí bývalého mlýna. Budova je v podstatě součástí zámeckého areálu, včetně původního náhonu i přiléhající zahrady.
Investice ve výši 4 mil. Kč je strategická hned z několika důvodů. Vlastní budovu bude, po pečlivé projektové přípravě, relativně snadné přestavět na moderní dílny kuchařů, pekařů a cukrářů. Vzhledem k tomu, že poloha objektu je součástí náměstí v Chroustovicích, vznikne v přízemí také malý obchod- cukrárna – pekárna, kde bude možné realizovat zakázkový prodej zákusků a pečiva. Vlastní podkroví lze dokončit v původním záměru, kterým bylo ubytování. Lze tak získat zhruba 25 lůžek pro doplnění kapacity domova mládeže.
Dalším velkým pozitivem je zisk náhonu, který protéká areálem odborného učiliště. Celá řada školních budov stojících na jeho březích, je postavena, vzhledem k bažinatému podloží, na roštu z dubových trámů. Tato historická, ale stále funkční technologie, zajišťující základní statiku staveb, vyžaduje trvalé zavodnění. Voda je pak také významným architektonicko estetickým prvkem barokních staveb. Dnes již víme, že nové vlastnické vztahy, zabrání nesmyslným snahám soukromých subjektů spočívajících v záměrném vysušování profilu a umožní nám snadněji, a ve spolupráci s ostatními úřady, upravit manipulaci s vodami na řece Novohradce.
Posledním aspektem je vhodný přístup z obce do všech částí areálu školy. Ten byl, vzhledem k chybějícímu přemostění, problematický především v lokalitě zahrady u velkého jezu. Na těchto pozemcích je budováno parkoviště pro zaměstnance školy a vjezd přes nově zatrubněnou část náhonu bude elegantním řešením do doby, než Povodí Labe zrealizuje stavbu plánovaného mostku. Do vlastní stavby parkoviště zapojujeme i některé naše obory, především zedníky a zámečníky. Na výrobu stavebního materiálu s výhodou využíváme vybavení zakoupené z dotace ROP. Jedná se především o linku na výrobu zámkové dlažby, ale i obrubníků, která významně zlevňuje náklady na celou akci. Součástí tohoto záměru nejsou pouze nová parkovací místa pro zaměstnance školy. Vše koncepčně zapadá do společné strategie všech subjektů městyse, vedoucí ke zvýšené bezpečnosti silničního provozu v obci. Bonusem pak bude také parková úprava okolních pozemků přístupná veřejnosti a financovaná v základu prostřednictvím naší spolupráce s MAS Luže a vyhlášené výzvy OPŽP.