SPORTOVNĚ ADAPTAČNÍ KURZ „MÁŠ NA TO! 2019“

001V týdnu od 9. – 13. června se žáci OU Chroustovice zúčastnili pobytové akce v atraktivním prostředí Žďárských vrchů – konkrétně Svratouchu. Ta měla za cíl „aktivovat“ žáky spolu s jejich pedagogy v oblasti tělesných aktivit, zejména sportu (horská kola, turistika, míčové hry, plavání…), fyzické práce (provozní činnosti, natírání, práce se dřevem, ale i úklid). Společně s těmito činnostmi jsme stihli navštívit záchrannou stanici živočichů Pasíčka v Proseči i odpočívat a družit se u každodenního večerního táboráku, u kterého nechyběly populární buřty. Celkem jsme absolvovali více jak 50 hodin pestrých aktivit, našli si nové kamarády i zálibu v takovýchto činnostech pokračovat v budoucnu…. Nechyběl humor i spousta zábavy a zvládli jsme i některé zdravotní strasti (angína, úžeh,…).
Děkujeme za finanční podporu Pardubickému kraji (Program na podporu rozvoje sportovních a volnočasových aktivit škol a školských zařízení) i vedení OU Chroustovice společně s KRPŠ, které tuto akci udělali dostupnější i méně majetnějším účastníkům.
Vzhledem k realizovaným aktivitám nám těch 6 dnů velice rychle uběhlo a tak jsme s bohatými zážitky odjížděli zpět do nížin v očekávání, že v příštím školním roce 2019/2020 se budou podobné akce opakovat.

Mgr. Mrázek Aleš